General Knowledge, Part-4 by Loksewa Darpan

१.   विश्व बैङ्कद्वारा २०७७ साउन ८ मा जारी नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अनुसारआर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कति रहेको उल्लेख छ ? – १.८ प्रतिशत । तीन वर्षमा निरन्तर ६.५ प्रतिशत माथिको वृद्धिदर रहेकोमा कोभिड-१९ सङ्क्रमण रोकथामका लागि जारी गरिएको बन्दाबन्दीका कारण गत आवमा वृद्धिदर प्रभावित भएको विश्व बैङ्कले जनाएको । बैङ्कले चालु आवको […]

Continue Reading

General Knowledge, Part-3, Loksewa Darpan

1.  लोकसेवा आयोग विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट कहिले पारित भएको हो ? – विक्रम संवत् २०७७ असार ९ २०७५ पुस २४ गते विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । पारित विधेयकअनुसार आयोगले कानुनी रूपमा अब सङ्गठित संस्था, सुरक्षा निकाय र अन्य संस्थाको समेत पदपूर्तिको परीक्षा सञ्चालन गर्ने छ । यस्तै, आयोगले ती निकायको पाठ्यक्रम पनि तयार पार्ने छ […]

Continue Reading

Goal of 15th plan – पन्ध्रौं योजनाका लक्ष्यहरू (सुखतर्फ)

पन्ध्रौं योजना आ.व. २०७६/७७ – २०८०/८१   पन्ध्रौं योजनाका प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्य अन्तर्गत सुखका राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचक देहायबमोजिम रहेका छन्- क्र. सं. राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचक एकाई आ.व. 074/75 को यथार्थ आ.व. 080/81 को लक्ष्य 1 ५ वर्षमूनिका कम तौल भएका बालबालिका प्रतिशत 27 15 2 मानव विकास सूचकाङ्क सूचकाङ्क 0.574 0.624 […]

Continue Reading

Goal of 15th plan – पन्ध्रौं योजनाका लक्ष्यहरू (समृद्धितर्फ)

पन्ध्रौं योजना योजना अवधि: आ.व. २०७६/७७ – २०८०/८१ ३.३ राष्ट्रिय लक्ष्य        पन्ध्रौं योजना “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को दीर्घकालीन सोच हासिल गर्ने आधार योजनाको रुपमा रहनेछ । सो बमोजिम समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिस्कृत जीवन सहितको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको रुपमा रुपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार निर्माण गर्ने यस योजनाको […]

Continue Reading